COMBO 30P

Chi phí: 12O.OOOđ/lượt/thẻ

  • Chơi không giới hạn 30 phút tại Timezone các trò chơi màu vàng và đỏ.
  • Tặng ngay 100 điểm thưởng Timezone

Lưu ý:

  • Thẻ sẽ bắt đầu tính khi kích hoạt trò chơi đầu tiên
  • Mỗi lượt kích hoạt trò chơi cách nhau 60 giây

Trung tâm áp dụng:
👉 Vinh - Tầng 5 CityHub, Số 1 Lê Hồng Phong, TP.Vinh, Nghệ An

COMBO 60P

Chi phí: 16O.OOOđ/lượt/thẻ

  • Chơi không giới hạn 60 phút tại Timezone các trò chơi màu vàng và đỏ.
  • Tặng ngay 4 trò chơi xanh dương - 2 trò chơi xanh lá
  • Tặng ngay 150 điểm thưởng Timezone

Lưu ý:

  • Thẻ sẽ bắt đầu tính khi kích hoạt trò chơi đầu tiên
  • Mỗi lượt kích hoạt trò chơi cách nhau 60 giây

Trung tâm áp dụng:
👉 Vinh - Tầng 5 CityHub, Số 1 Lê Hồng Phong, TP.Vinh, Nghệ An