Ưu Đãi mới nhất tại Timezone

NGÀY ĐÔI DEAL ĐẸP

Duy nhất 04.04.2024:
Nhận ngay 4.4M và 500K VND game credits khi nạp 2.2M.
Nhận ngay 2.2M VND game credits khi nạp 1.1M.
Nhận ngay 1M VND game credits khi nạp 600K.

Áp dụng với các gói nạp tại trung tâm. Bonus 500K VND game credits sẽ cộng trực tiếp vào số dư thẻ trễ nhất vào ngày 25.04.2024

Deal X2 Đặc Quyền

Nhận 2M VND game credits khi nạp 1M.

Áp dụng cho hạng thẻ Blue, Gold & Platinum. Thẻ Blue được nạp tối đa 2 lần / tuần. Chỉ áp dụng khi nạp tại trung tâm vào thứ Sáu & Chủ Nhật mỗi tuần.

Deal Hết Ý - Chơi Mê Ly

Nhận 1.8M VND game credits khi nạp 1.1M
Nhận 850k VND game credits khi nạp 600K
Nhận 450k VND game credits khi nạp 350K
Nhận 300K VND game credits khi nạp 250K

Áp dụng khi nạp tại trung tâm

Deal độc quyền Fun App

Nhận 4M VND game credits khi nạp 2.2M
Nhận 1.9M VND game credits khi nạp 1.1M
Nhận 900K VND game credits khi nạp 600K

Áp dụng khi nạp trên ứng dụng Timezone Fun App.