💥💥QUÉT MÃ QR - RINH QUÀ VỀ NGAY💥💥

Với mỗi gói nạp từ 250,000VNĐ tại trung tâm, bạn được quét 1 mã QR trong minigame của ứng dụng Fun App. Có đến 2 minigame để tham gia & rinh quà về đó nha!

⏰ Thời gian: 02-29.10.2023

Thử thách 04 mã QR: nhận thưởng 150,000VND game credits

Với mỗi gói nạp từ 250,000VNĐ tại trung tâm, bạn được quét 1 mã QR trong minigame này. Bạn cần hoàn tất tổng cộng 4 mã QR để nhận thưởng voucher 150,000VND game credits!

- Với mỗi lần nạp thẻ từ 250,000VNĐ tại trung tâm (Không áp dụng nạp trực tuyến trên Fun App), bạn chỉ được nhận 1 lần quét mã QR.
- Mã QR sẽ được cập nhật mỗi tuần, bạn cần đến Timezone 04 tuần khác nhau trong giai đoạn 02-29.10.2023 để thắng minigame:
  + QR số 1: chỉ xuất hiện trong 02-08.10.2023
  + QR số 2: chỉ xuất hiện trong 09-15.10.2023
  + QR số 3: chỉ xuất hiện trong 16-22.10.2023
  + QR số 4: chỉ xuất hiện trong 23-29.10.2023
- Mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành thử thách một lần.
- Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 e-voucher 150,000VNĐ game credits khi hoàn thành thử thách.
- E-voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
- E-voucher hết hạn sẽ không được gia hạn hoặc đổi mới.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, Ban quản lý Timezone Việt Nam sẽ có quyết định cuối cùng.
- Sau khi hoàn thành tất cả các thử thách, bạn sẽ nhận được 1 e-voucher trị giá 150,000VNĐ game credits.
- Chọn "Quy đổi" và chọn mã thẻ nhận thưởng trong chi tiết của voucher.
- Xem chi tiết & hạn sử dụng voucher tại mục "Voucher của tôi" trong Ứng dụng Fun App nhé.

Minigame sẽ có thời gian chơi từ 02-29.10.2023 trên ứng dụng Timezone Fun App.

Thử thách 02 mã QR: nhận thưởng 50,000VND game credits

Với mỗi gói nạp từ 250,000VNĐ tại trung tâm, bạn được quét 1 mã QR trong minigame này. Bạn cần hoàn tất tổng cộng 2 mã QR để nhận thưởng voucher 50,000VND game credits!

- Với mỗi lần nạp thẻ từ 250,000VNĐ tại trung tâm (Không áp dụng nạp trực tuyến trên Fun App), bạn chỉ được nhận 1 lần quét mã QR.
- Mã QR sẽ thay đổi mỗi tuần, do đó bạn cần đến Timezone ở 2 tuần khác nhau trong thời gian 02-29.10.2023 để hoàn thành thử thách!
- Mỗi tài khoản chỉ có thể hoàn thành thử thách một lần.
- Mỗi tài khoản chỉ nhận được 1 e-voucher 50,000VNĐ game credits khi hoàn thành thử thách.
- E-voucher không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
- E-voucher hết hạn sẽ không được gia hạn hoặc đổi mới.
- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, Ban quản lý Timezone Việt Nam sẽ có quyết định cuối cùng.
- Sau khi hoàn thành tất cả các thử thách, bạn sẽ nhận được 1 e-voucher trị giá 50,000VNĐ game credits.
- Chọn "Quy đổi" và chọn mã thẻ nhận thưởng trong chi tiết của voucher.
- Xem chi tiết & hạn sử dụng voucher tại mục "Voucher của tôi" trong Ứng dụng Fun App nhé.

Minigame sẽ có thời gian chơi từ 02-29.10.2023 trên ứng dụng Timezone Fun App.