ĐUA TRANH HẠNG - HOÀN NGAY CREDIT

Top 20 thẻ Timezone có thực hiện nạp tích lũy cao nhất (không bao gồm số tiền nạp tích lũy ở trước hoặc sau mốc thời gian quy định) sẽ nhận số game credits thưởng sẽ tương đương 50% với số tiền thực nạp tích lũy hợp lệ (tối đa 15M VND game credits).

Đăng ký để được tham gia chương trình, Timezone sẽ chỉ xét dựa trên danh sách các mã thẻ đã đăng ký. Đăng ký tại đây.

 

1. Thời gian ghi nhận nạp tích lũy: 01-15.11.2023.

2. Thể lệ chương trình:

- Timezone sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp chưa đăng ký tham gia chương trình.
- Timezone chỉ tính số tiền tích lũy trên 1 thẻ duy nhất (không áp dụng cộng dồn từ các thẻ khác nhau).
- Số tiền thực nạp tối thiểu để hợp lệ tham gia chương trình là 7M VND.
- Chỉ áp dụng đối với các gói nạp trực tiếp tại trung tâm trong thời gian quy định.
- Thông tin thắng giải & thời gian nhận thưởng sẽ được công bố trên website trễ nhất vào ngày 17.11.2023.
- Mọi hành vi gian lận hoặc cố ý làm sai thể lệ chương trình đều sẽ bị loại.
- Quyết định cuối cùng thuộc về Timezone Việt Nam.

3. Bảng thành tích: ghi nhận 01-15.11.2023

Bảng thành tích sẽ đang trong giai đoạn kiểm tra cuối cùng và xác nhận trễ nhất ngày 21.11.2023.
Bảng thành tích chỉ bao gồm thông tin đã đăng ký tại phiếu đăng ký. Timezone sẽ không công nhận các trường hợp không đăng ký tại phiếu trong thời gian quy định (01-15.11.2023).

Hạng Mã thẻ Tổng tích lũy tại trung tâm Tên thành viên
1 0141**1802 27,xxx,xxx VND Tô Vĩnh Hoá
2 0303**6847 27,xxx,xxx VND Nguyễn Nhật Minh
3 0303**4215 24,xxx,xxx VND Văng Công Tín
4 0303**3263 18,xxx,xxx VND Nguyễn Thị Ngọc Ánh
5 0141**2666 17,xxx,xxx VND Vương Tuấn Kiệt
6 0141**2654 16,xxx,xxx VND Nguyễn Thuỷ Tiên
7 0303**9114 16,xxx,xxx VND Bùi Văn Phúc
8 0303**8888 16,xxx,xxx VND Nguyễn Thị Mỹ Tiên
9 0303**6682 16,xxx,xxx VND Đỗ Thị Thuý Hoà
10 0303**8998 15,xxx,xxx VND Diệp Nghi
11 0303**3522 13,xxx,xxx VND Phạm Huỳnh Tuyết Trinh
12 0303**2930 13,xxx,xxx VND Nguyễn Phước Anh Minh
13 0303**6172 12,xxx,xxx VND Bùi Ngọc Xuân Đài
14 0303**6193 12,xxx,xxx VND Vũ Thị Bích Ngọc 
15 0303**5075 12,xxx,xxx VND Nguyễn Hồng Thái
16 0303**5103 12,xxx,xxx VND Lê Hoàng Phong
17 0303**4212 11,xxx,xxx VND Nguyễn Linh Vi Anh
18 0303**2942 11,xxx,xxx VND Trần Tấn Quốc
19 0303**3078 11,xxx,xxx VND Nguyễn Thị Bích Đào
20 0211**0049 10,xxx,xxx VND Kiều Duy Cường