SẴN SÀNG ĐUA HẠNG - "ẴM" 15M VND GAME CREDITS

Tiếp tục chương trình đua tích lũy Creditback cho bạn nào bỏ lỡ đợt 1 đây!!! Chỉ cần 7M để hợp lệ tham gia:

1. Phần thưởng

Top 20 thẻ Timezone có thực hiện nạp tích lũy cao nhất (không bao gồm số tiền nạp tích lũy ở trước hoặc sau mốc thời gian quy định) sẽ nhận số game credits thưởng sẽ tương đương 50% với số tiền thực nạp tích lũy hợp lệ (tối đa 15M VND game credits).

Đăng ký để được tham gia chương trình, Timezone sẽ chỉ xét dựa trên danh sách các mã thẻ đã đăng ký. Đăng ký tại đây.

2. Thời gian ghi nhận nạp tích lũy: 16-30.11.2023.

3. Thể lệ chương trình:

- Timezone sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp chưa đăng ký tham gia chương trình.
- Timezone chỉ tính số tiền tích lũy trên 1 thẻ duy nhất (không áp dụng cộng dồn từ các thẻ khác nhau).
- Số tiền thực nạp tối thiểu để hợp lệ tham gia chương trình là 7M VND.
- Chỉ áp dụng đối với các gói nạp trực tiếp tại trung tâm.
- Thông tin thắng giải & thời gian nhận thưởng sẽ được ng bố trên website trễ nhất vào ngày 06.12.2023.
- Mọi hành vi gian lận hoặc cố ý làm sai thể lệ chương trình đều sẽ bị loại.
- Quyết định cuối cùng thuộc về Timezone Việt Nam.

4. Bảng thành tích: ghi nhận 16-30.11.2023

Bảng thành tích sẽ đang trong giai đoạn kiểm tra cuối cùng và xác nhận trễ nhất ngày 06.12.2023.
Bảng thành tích chỉ ghi nhận 19 thẻ hợp lệ nhận creditback (có tích lũy tại trung tâm trong thời gian quy định tối thiểu là 7M VND)
Bảng thành tích chỉ bao gồm thông tin đã đăng ký tại phiếu đăng ký. Timezone sẽ không công nhận các trường hợp không đăng ký tại phiếu trong thời gian quy định (16-30.11.2023).

Top Mã Thẻ  Tổng tích lũy tại trung tâm  Tên Thành Viên
1 0141**2651 50,xxx,xxx VND Nguyễn Thị Nga
2 0141**2148 27,xxx,xxx VND Bùi Văn Nhật
3 0303**2995 22,xxx,xxx VND Vũ Minh Nhựt
4 0303**4124 20,xxx,xxx VND Lê Thành Duyên
5 0303**6743 16,xxx,xxx VND Vũ Minh Khải
6 0303**2994 16,xxx,xxx VND Nguyễn Phước Anh Minh
7 0304**0481 13,xxx,xxx VND Le Thanh Huong
8 0303**2707 12,xxx,xxx VND Quang
9 0131**9081 12,xxx,xxx VND Cao Anh Thư
10 0303**6172 11,xxx,xxx VND Bùi Ngọc Xuân Đài
11 0303**5179 11,xxx,xxx VND Trần Kim Hoàng
12 0303**2753 11,xxx,xxx VND duc
13 0141**2666 11,xxx,xxx VND Vương Tuấn Kiệt
14 0141**2174 11,xxx,xxx VND Dương Thị Thanh Trang
15 0303**5103 11,xxx,xxx VND Lê Hoàng Phong
16 0303**3507 10,xxx,xxx VND Lê Thành Duyên
17 0303**8888 9,xxx,xxx VND Nguyễn Thị Mỹ Tiên 
18 0303**3071 7,xxx,xxx VND Dương Trường Giang
19 0303**2692 7,xxx,xxx VND Nguyễn Anh Toàn