TÍCH LUỸ ONLINE - NHẬN QUÀ TRAO TAY

Top 21 thẻ có thực nạp tích luỹ online trên ứng dụng Timezone Fun App cao nhất trong tháng 10 (không bao gồm số tiền nạp tích luỹ ở trước hoặc sau thời gian quy định) sẽ được tặng ngay 1 hộp Blind box Dimoo bất kỳ.

1. Thời gian quy định: 01.10 - 31.10.2023.

2. Thể lệ chương trình:

- Timezone chỉ tính số tiền tích lũy trên 1 thẻ duy nhất (không áp dụng cộng dồn từ các thẻ khác nhau).

- Số tiền thực nạp online tối thiểu để hợp lệ tham gia chương trình là 3M VND.

- Áp dụng đối với các gói nạp online trên ứng dụng Timezone Fun App.

- Khách hàng vui lòng đăng ký thông tin thành viên & thẻ để thuận lợi cho việc công bố thông tin thắng giải.

- Thông tin thắng giải & thời gian nhận thưởng sẽ được công bố trên website trễ nhất vào ngày 20.11.2023.

- Mọi hành vi gian lận hoặc cố ý làm sai thể lệ chương trình đều sẽ bị loại.

- Quyết định cuối cùng thuộc về Timezone Việt Nam.

3. Bảng thành tích (thời gian ghi nhận: 01-31.10.2023)

- Bảng thành tích đang trong giai đoạn kiểm tra cuối cùng và sẽ được xác nhận trễ nhất ngày 10.11.2023.

- Hiện tại hệ thống ghi nhận chỉ có 20 mã thẻ có nạp tích lũy online từ 3tr VND để hợp lệ tham gia chương trình.

Hạng Mã thẻ Tổng thực nạp online trên Fun App Tên thành viên
1 0303***2729 11xxxxxx VND Nguyễn Thị Bích Đào
2 0303***5103 8xxxxxx VND Lê Hoàng Phong
3 0303***7066 7xxxxxx VND Thuỷ
4 0303***6321 7xxxxxx VND Chương
5 0303***5075 7xxxxxx VND Nguyễn Thái
6 0131***9017 5xxxxxx VND Khoa
7 0304***0884 5xxxxxx VND Bình
8 0304***0043 5xxxxxx VND Trần Lý Kỳ
9 0131***8773 5xxxxxx VND Tienthanh Nguyen
10 0141***2234 5xxxxxx VND Ngọc Nguyễn
11 0303***6172 5xxxxxx VND Bùi Ngọc Xuân Đài
12 0303***1337 4xxxxxx VND Phạm Thị Thu Miền
13 0141***9805 4xxxxxx VND Trần Mỹ Hoa 
14 0304***1269 4xxxxxx VND Võ Khuê
15 0141***2763 4xxxxxx VND Minh Trang
16 0303***6832 4xxxxxx VND Phan Thảo Huyền
17 0304***6908 3xxxxxx VND Trọng
18 0211***0049 3xxxxxx VND Kiều Duy Cường
19 0141***2157 3xxxxxx VND Alice Bui
20 0303***2762 3xxxxxx VND Nguyễn Thị Bích Đào