ULTRABOOST TRỞ LẠI

Áp dụng ngày: 16-17/10/2021

Ultraboost là ưu đãi nạp thẻ CỰC COOL tại Timezone. Còn gì vui hơn khi khi được nhân đôi số credit nhận được khi nạp tiền vào thẻ?

Chi Tiết Chương Trình
- Nạp 5OOk >> được 1,OOO,OOO game credits
- Nạp 3OOk >> được 4OO,OOO game credits