VUI BẮT MA - QUÀ THẬT ĐÃ

Thời gian: 01-31.10.2022

😈 Chi tiết chương trình:
✨ Thử thách gồm 02 lần quét mã QR trên ứng dụng Timezone Fun App.
✨ Với mỗi lần thanh toán từ 300,000VNĐ tại trung tâm, nhận được 1 lần quét mã do nhân viên cung cấp. Mỗi đợt quét sẽ bắt được 1 con Ma.
✨ Hoàn thành thử thách khi bắt đủ 2 con Ma để nhận 01 e-voucher trị giá 100,000VNĐ game credits (kiểm tra trong mục "Voucher của tôi).

UltraBoost đến đây!

Áp dụng ngày: T7,CN hằng tuần
- Nạp 2OOk VND > 25Ok VND game credits
- Nạp 3OOk VND > 4OOk VND  game credits
- Nạp 5OOk VND > 75Ok VND game credits
- Nạp 1OOOk VND > 2OOOk VND game credits
Áp dụng khi nạp tại các trung tâm & nạp trực tuyến trên ứng dụng Fun App

Đặc biệt:
- Nạp 2OOOk VND > 4OOOk VND game credits + 2 vé xem phim rạp CGV
Chỉ áp dụng khi nạp tại trung tâm (trừ trung tâm City Hub - Vinh)

Lưu ý: Số lượng quà tặng có hạn.

Ngày Chill Deal Chất

Thời gian: T2-T6 hằng tuần

Deal độc quyền trên ứng dụng Timezone Fun App ở các ngày trong tuần. Mau mau tải Fun App và nạp ngay nha!
Nạp 100,000 -> Được 110,000
Nạp 200,000 -> Được 240,000
Nạp 300,000 -> Được 390,000
Nạp 500,000 -> Được 720,000
Nạp 1,000,000 -> Được 1,700,000

TẢI ỨNG DỤNG >>