Chơi hết mình - Phiếu thưởng linh đình!

Nhân một dịp.. không có dịp gì hết, chỉ là ngày nhìn đẹp đẹp thôi 🤔 Timezone xin gửi đến các bạn ưu đãi phiếu thưởng xịn xò đây ạ 🔥🔥

🔥🔥 Với mỗi hóa đơn từ 1.000.000đ, khách hàng nhận ngay "2002" phiếu thưởng trực tiếp vào thẻ 🔥🔥

 Thời gian: 20/02/2020
📫 Ưu đãi áp dụng trên hệ thống Timezone toàn quốc