Timezone đã nhận được yêu cầu của bạn!
Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Timezone sẽ phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc thông qua email mà bạn đã cung cấp. Timezone cám ơn bạn đã chờ đợi trong lúc chúng tôi kiểm tra & xử lý yêu cầu của mình nhé!