Được thành lập vào năm 1978, Trung tâm Giải trí Gia đình Timezone đầu tiên được mở tại Perth, Tây Úc. Không giống như các trung tâm giải trí truyền thống hiện tại, Timezone là trung tâm giải trí video & arcade dành cho gia đình đầu tiên. Sự nhấn mạnh về yếu tố gia đình này vẫn là trọng tâm chính của thương hiệu ngày nay. Hãy nhanh tay ứng tuyển để gia nhập đại gia đình Timezone nhé!