CHƠI VUI HẾT Ý, CÙNG CHIA 66K FREE GAMES

1. Thể lệ chương trình:

Các mã thẻ có giao dịch từ 350K VND và đã đăng ký tài khoản trên Timezone Fun App trong thời gian hợp lệ sẽ nhận được lượt chơi game miễn phí trong kho 66.000 free games.

Số lượt chơi miễn phí khách hàng nhận được sẽ tương đương với 66.000 free games chia đều cho số lượng người đăng ký và đủ điều kiện tham gia chương trình.

Đăng ký mã thẻ Timezone và thành viên trên Fun App, Timezone sẽ chỉ xét dựa trên danh sách các mã thẻ đã đăng ký. Thời gian đăng ký hợp lệ: 01.06 - 30.06.2024. Tải Fun App tại đây!

 

2. Thời gian tham gia: 01.06 - 30.06.2024.

3. Lưu ý: 

- Trong trường hợp, số lượng người tham gia vượt qua mức 66.000 người, Timezone sẽ gửi tặng 01 người/ 01 lượt chơi miễn phí.

- Timezone sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp chưa đăng ký tham gia chương trình.

- Danh sách các mã thẻ nhận thưởng sẽ được công bố trên Website của Timezone Việt Nam vào ngày 10.07.2024. Thời gian khách hàng nhận thưởng trễ nhất vào ngày 26.07.2024.

- Mọi hành vi gian lận hoặc cố ý làm sai thể lệ chương trình đều sẽ bị loạ

- Quyết định cuối cùng thuộc về Timezone Việt Nam.