CHƠI VUI CỰC SUNG, HOÀN CREDITS CỰC KHỦNG

Với mỗi tổng giá trị VND game credits đạt 2.5M VND dùng để chơi game từ ngày 01.07 - 31.07.2024 sẽ được tặng 250K VND Game Credits.

Đăng ký để được tham gia chương trình, Timezone sẽ chỉ xét dựa trên danh sách các mã thẻ đã đăng ký. Thời gian đăng ký hợp lệ: 01-31.07.2024. Click vào đây để đăng ký tham gia!

1. Thời gian quy định: 01.07 – 31.07.2024.

2. Thể lệ chương trình:

- Áp dụng với tất cả trung tâm Timezone trên toàn quốc.
 - Timezone sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp chưa đăng ký tham gia chương trình.
- Timezone chỉ tính số tổng giá trị vnd game credits sử dụng để chơi game trên 1 thẻ duy nhất (không áp dụng cộng dồn từ các thẻ khác nhau)..
- Danh sách các mã thẻ nhận thưởng sẽ được công bố trên Website Timezone Việt Nam vào ngày 10.07.2024. Thời gian khách hàng nhận thưởng trễ nhất vào ngày 26.08.2024.
- Mọi hành vi gian lận hoặc cố ý làm sai thể lệ chương trình đều sẽ bị loại.
- Quyết định cuối cùng thuộc về Timezone Việt Nam.