DANH SÁCH CÁC MÃ THẺ HOÀN 3M VND CREDITS

Timezone xin công bố Top 72 mã thẻ sẽ được hoàn 3M VND game credits khi nạp đạt 10M VND vào ngày 01.05.2024:

**Lưu ý: 3M VND games credits sẽ được cộng trực tiếp vào số dư thẻ trễ nhất vào ngày 31.05.2024.

THÔNG TIN MÃ THẺ NHẬN THƯỞNG

STT Họ tên Mã thẻ
1 Nguyễn Thị Hoàng Duyên 0303**3830
2 Đặng Thị Thanh Thuỷ 0303**7590
3 Nguyễn Thu Trang 0141**1447
4 Trương Thị Bích Nhung 0303**5155
5 Bùi Thị Huệ 0303**8188
6 Lê Thị Loan 0303**5953
7 Trương Đình Gia Bảo 0303**4523
8 Nguyễn Chí Vinh 0131**9291
9 Nguyễn Thị Thuý Nhâm 0303**4637
10 Hùng Phi 0141**1588
11 Huỳnh Đức Thảo Dung 0131**9100
12 Tuấn Kiệt 0141**1609
13 Trương Đình Gia Bảo 0303**4598
14 Nguyễn Thị Kiều Phương 0141**1614
15 Nguyễn Tuấn Anh 0141**1542
16 Trần Quang Minh 0141**1618
17 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 0303**8868
18 Nguyễn Hoàng Long 0141**1693
19 Văng Công Tín 0303**4215
20 Nguyễn Ngọc Linh 0141**1724
21 Nguyễn Huy Hoàng 0303**4585
22 Nguyễn Ngọc Linh 0141**1773
23 Nguyễn Thị Nga 0303**4606
24 Nguyễn Thị Thu Thủy 0141**1856
25 Đỗ Minh Thiện 0303**4714
26 Nguyễn Ngọc Linh 0303**5928
27 Nguyễn Nhật Minh 0303**6847
28 Phạm Thị Thoại Vy 0141**1860
29 Vũ Thị Bích Thảo 0303**7173
30 Tô Vĩnh Hoá 0141**1867
31 Hoàng 0303**8461
32 Tô Vĩnh Hoá 0141**1872
33 Phan Thị Thu Hường 0303**9153
34 Tô Vĩnh Hoá 0141**1891
35 Vũ Thu Huyền 0327**0329
36 Nguyễn Chí Vinh 0141**1948
37 Trương Đình Gia Bảo 0303**4514
38 Trương Thuận Thành 0141**2122
39 Vũ thị Bích Ngọc 0303**4525
40 Nguyễn Thị Nga 0141**2651
41 Trương Đình Gia Bảo 0303**4595
42 Nguyễn Thị Bạch Huệ 0211**9965
43 Trương Đình Gia Bảo 0303**4600
44 Nguyễn Thị Bạch Huệ 0211**9970
45 Nguyễn Thị Bích Huệ 0303**4632
46 Nguyễn Tấn Bảo Nam 0211**0037
47 Nguyễn Chí Dũng 0303**4640
48 Hoàng 0303**5088
49 Nguyễn Lê Đại Nhân 0141**1025
50 Ngô Nguyên Ngọc 0131**9158
51 Trần Kim Hoàng 0303**5179
52 Phạm Minh Huy Hoàng 0303**5209
53 Võ Minh Luân 0303**2276
54 Lê Thị Loan 0303**5929
55 Đỗ Tuấn Anh 0303**2341
56 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 0303**6147
57 Lê Văn Thông 0303**2390
58 Phan Thảo Huyền 0303**6848
59 Lê hoàng phong 0303**2806
60 Phạm Hồng Kỳ 0303**8011
61 Nguyễn Văn Duy 0303**2853
62 Thanh Thủy 0303**8238
63 Thanh Tuấn 0303**3019
64 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 0303**8859
65 Nguyễn Thị Bích Đào 0303**3078
66 Nguyễn Mạnh Tiến 0303**8942
67 Lê Thị Mai Phương 0303**3209
68 Lê Thanh Vũ 0304**6603
69 Nguyễn Minh Đăng 0304**8522
70 Đinh Quảng Anh Lộc 0303**3858
71 Nguyễn Văn Thuận 0131**8938
72 Chu Phạm Liên 0303**3908