THẮNG GẤU ĐI - NHẬN GAME FREE!

"Con đường gấu bông" tại Timezone Crescent Mall đang có minigame cực cháy nè!

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH:

Màn hình phía trên của máy sẽ bắt đầu minigame vòng xoay sau khi khách hàng gắp thành công thú bông trong máy. Hãy nhấn nút gắp để chọn ô mong muốn trên vòng xoay và nhận phần thưởng từ 01 đến 05 lượt chơi gắp thú miễn phí.

LƯU Ý:

- Minigame sẽ chỉ diễn ra vào khung giờ 17h00-21h00 từ ngày 20.05-10.06.2024.
- Minigame chỉ được áp dụng với các máy game có dán sticker chương trình.
- Minigame chỉ kích hoạt đối với lượt chơi bằng VND game credits & xu, không áp dụng kích hoạt với lượt chơi miễn phí.
- Lượt chơi miễn phí sẽ được bắt đầu ngay sau đó và chỉ áp dụng tại máy đã hoàn tất minigame.