HOÀN NGAY 2M CREDITS

Các mã thẻ có tổng giá trị nạp tiền đạt đủ từ 10M VND trong thời gian quy định sẽ được cộng thêm 2M VND Game Credits. Chương trình áp dụng tại toàn bộ trung tâm.

Đăng ký để được hợp lệ tham gia chương trình, Timezone sẽ chỉ xét duyệt giải thưởng dựa trên danh sách các mã thẻ đã đăng ký. Thời gian đăng ký hợp lệ: 01.06 - 30.06.2024. Đăng ký tại đây!

1. Thời gian: 

- Thời gian ghi nhận nạp tích lũy: 01.06 - 30.06.2024.
- Thời gian công bố danh sách mã thẻ nhận thưởng: 10.07.2024.
- Thời gian nhận thưởng: 26.07.2024.

2. Thể lệ chương trình:


- Số tiền thực nạp tối thiểu để hợp lệ tham gia chương trình là 10TR VND.
- Số tiền thực nạp hợp lệ chỉ áp dụng đối với các gói nạp trực tiếp tại trung tâm từ ngày 01.06 - 30.06.2024.
- Timezone chỉ tính số tiền tích lũy trên 1 thẻ duy nhất (không áp dụng cộng dồn từ các thẻ khác nhau).
- Timezone sẽ không chịu trách nhiệm cho các trường hợp chưa đăng ký tham gia chương trình hoặc đăng ký thông tin trễ hạn.
- Thông tin thắng giải sẽ được công bố trên Fanpage Timezone Vietnam vào ngày 10.07.2024.
- Mọi hành vi gian lận hoặc cố ý làm sai thể lệ chương trình đều sẽ bị loại.
- Quyết định cuối cùng thuộc về Timezone Việt Nam.